FAQ .


Płatności gotówkowe można opłacać Lubzina 231
konto - mBank 97114020040000360271149504
W tytule proszę napisać imię/nazwisko oraz za jaki miesiąc dokonano płatności lub numer faktury.


Informujemy iż każdemu klientowi zostało przypisane osobiste konto rozliczeniowe na które należy wpłacać należności zgodnie z wystawioną fakturą.

Utworzony został nowy numer do obsługi klienta:
  • Przyłącza do sieci
  • usterki ,awarie konfiguracje
  • płatności, informacje związane z korzystaniem sieci
  • oferty telewizyjne i telefoniczne

Proszę zgłaszać pod numer 146920107